Školní jídelna

Jídelníček pro aktuální týden.

Směrnice pro školní jídelnu najdete zde.

Telefon:

Školní jídelna: 723 736 445

Ústředna: 541 211 944

e-mailjidelna@zssirotkova.cz

Číslo účtu: 43-9558680237/0100

UPOZORNĚNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY 

První školní den mají všichni žáci obědy automaticky odhlášeny. Oběd na tento den je nutné přihlásit (do 31.8. do 12:00) přes stravovací systém iCanteen, popř. e-mailem: jidelna@zssirotkova.cz nebo telefonicky – 723 736 445.
 
Strávníci, kteří dosud neodevzdali přihlášku, nemají obědy přihlášené a to ani v případě, že mají dostatečný kredit z předchozího školního roku. Objednávání přes iCanteen jim není umožněno. Přihlášku ke stravování najdete na stránkách školy v sekci Obědy.  
 
Strávníkům, kteří nebudou mít platby na stravné za září připsané do 7.9. do 12:00, budou obědy automaticky odhlášeny. 
 
Noví strávníci mají možnost zakoupit čip za 60 Kč v kanceláři školy v těchto dnech: 
Úterý 28. 8. 2018 – 7:30 – 14:00 hod.
Středa 29. 8. 2018 – 12:00 – 17:00 hod. 
Čtvrtek 30. 8. 2018 – 7:30 – 14:00 hod. 
Zároveň zde obdrží své přístupové údaje do iCanteen.
 

Podrobnější informace

  • Upozorňujeme rodiče, že v případě nepřítomnosti žáka, lze odebrat oběd pouze první den jeho absence, a to v čase 11.00 – 11.30hod. Pokud nedojde k odhlášení žáka, musí Vám být od druhého dne nepřítomnosti účtována plná cena oběda, tj. 47 Kč.
  • V případě, že žák zapomene čip, musí se dostavit do kanceláře školy, kde mu bude vydán náhradní kupón k odběru jídla
  • Doporučujeme volit jídla s týdenním předstihem, možnost přeobjednání je vždy do 12:00 hod předchozího dne
  • Pokud dítě chybí pouze 1 den a další den je jeho příchod do školy nejistý (nachlazení, střevní potíže), doporučujeme následující postup:

1. den – nárok na vyzvednutí oběda (dotovaný oběd), oběd na druhý den doporučujeme ODHLÁSIT.

2. den – pokud se dítě vrátí do školy, je třeba do 8:00 hod ohlásit telefonicky (723 736 445) nebo mailem (jidelna@zssirotkova.cz) zrušení odhlášky. Tento den dostane dítě automaticky oběd číslo 1.

  • veškeré změny týkajících se obědů (volba obědu, odhlášení obědu apod.) je možné provádět v aplikaci iCanteen bez nutnosti kontaktovat hospodářské oddělení školy

Přihlašovací jméno: prvních 5 písmen z příjmení+var. symbol

Heslo: stejné jako přihlašovací jméno

 
Vzorový příklad: Jan  Nováček var. symbol  1234

Přihlašovací jméno: novac1234      Heslo: novac1234