Školní jídelna

Jídelníček pro aktuální týden.

Směrnice pro školní jídelnu najdete ZDE

Aktuality 
Obědy mají automaticky odhlášeny všichni žáci.
Žáci, kteří chodí na prezenční výuku si musí oběd navolit sami, obědvají ve školní jídelně.

 
ZMĚNA OD 26. 4. 2020

Obědy žáků na distanční výuce se od 26. 4. vyzvedávají u nás ve škole. Z ulice Králova bude otevřené okénko do jídelny, kterým bude strava vydávaná. Pro oběd si může přijít dítě, rodič nebo kdokoliv jiný. Musí mít s sebou čip a ČISTÝ jídlonosič. Doba vydávání těchto obědů je stanovena mezi 12.00 a 13.00 hod. Pokud si oběd nevyzvednete v tomto čase, není možné jej z hygienických důvodů uchovávat ve škole do druhého dne.

Telefon:

Školní jídelna: 723 736 445

Ústředna: 541 211 944

E-mailjidelna@zssirotkova.cz

Číslo účtu: 43-9558680237/0100

Podrobnější informace

  • Upozorňujeme rodiče, že v případě nepřítomnosti žáka, lze odebrat oběd pouze první den jeho absence, a to v čase 11.00 – 11.30hod. Pokud nedojde k odhlášení žáka, musí Vám být od druhého dne nepřítomnosti účtována plná cena oběda.
  • Doporučujeme volit jídla s týdenním předstihem, možnost přeobjednání je vždy do 12:00 hod předchozího dne
  • Pokud dítě chybí pouze 1 den a další den je jeho příchod do školy nejistý (nachlazení, střevní potíže), doporučujeme následující postup:

1. den – nárok na vyzvednutí oběda (dotovaný oběd), oběd na druhý den doporučujeme ODHLÁSIT.

2. den – pokud se dítě vrátí do školy, je třeba do 8:00 hod ohlásit telefonicky (723 736 445) nebo mailem (jidelna@zssirotkova.cz) zrušení odhlášky. Tento den dostane dítě automaticky oběd číslo 1.

  • veškeré změny týkajících se obědů (volba obědu, odhlášení obědu apod.) je možné provádět v aplikaci iCanteen bez nutnosti kontaktovat hospodářské oddělení školy