Elektronická podatelna

  • Elektronická podatelna školy přijímá elektronická podání podepsaná pomocí zaručeného elektronického podpisu založeného na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 11 zákona č. 227/2000 Sb.). Informace o tom, jak získat certifikát, jsou uvedeny na adrese www.postsignum.cz.
  • Elektronické zprávy a žádosti lze podat prostřednictvím e-mailové zprávy na adrese podatelna@zssirotkova.cz nebo osobně na datovém nosiči
  • Adresa umístění elektronické podatelny:  ZŠ Brno Sirotkova 36,  61600 Brno
  • Úřední hodiny: Nepřetržitý provoz
  • Příjem a zpracování elektronického podání: Při příchodu datové zprávy elektronická podatelna provádí kontrolu, zda jsou splněny všechny náležitosti, které jsou potřebné ke zpracování,  jako je např. čitelnost zprávy, kontrola přítomnosti škodlivého kódu a pravosti elektronického podpisu. Po provedení kontroly odešle na adresu odesílatele emailovou zprávu, která obsahuje informace o stavu datové zprávy, zda byla elektronickou podatelnou přijata, identifikační údaje podání, nebo v opačném případě nebyla přijata a z jakých důvodů. Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracována.
  • Seznam povolených formátů datových zpráv. Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících formátech:formát *.doc, formát *.rtf, formát *.pdf, formát *.txt, formát *.xls, formát *.jpg, formát *.htm, formát*.html
  • Datové zprávy lze předávat na nosičích: CD, DVD
  • Vyřizování dotazů týkající se provozu elektronické podatelny: Vaše dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na obecnou adresu zssir@zssirotkova.cz

Seznam jmen oprávněných zaměstnanců, kterým byl vydán kvalifikovaný certifikát pro komunikaci v rámci podatelny určené pro přijímání a zasílání zpráv: Kateřina Navrátilová.