IV.C

Třídní učitelka: Mgr. Iva Brucknerová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Hana Šašinková
Rozvrh třídy

__________________________________________________________

20.5.-24.5.2019

ŠVP Mladoňov

25.3.2019

Návštěva filmového představení v rámci festivalu „Jeden svět“ – kino Lucerna,

29.1.2019

Výuka bruslení v ZŠ Úvoz

17.12.2018

Představení „Kocour v botách“ v divadle Reduta

4.12.2018

Preventivní program „Závislosti“

8.11.2018

Exkurze do Prahy