IV.C

Třídní učitelka: Mgr. Iva Brucknerová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Hana Šašinková
Rozvrh třídy

__________________________________________________________

17.12.2018

Představení „Kocour v botách“ v divadle Reduta

4.12.

Preventivní program „Závislosti“

8.11.

Exkurze do Prahy