IV.A

Třídní učitelka: Mgr. Denisa Navrátilová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Kateřina Jeglíková
_______________________________________________________________________________________

13.12.2019

Vánoční hudební dílna s ČSF Brno,

3.12.2019

Preventivní program „Závislosti“

13.11.2019

Projekt „Jsem laskavec“ – vycházka do okolí školy s aktivitami k mezinárodnímu dni laskavosti

 

12.9.2019

Výuk. program v Anthroposu

ZDE najdete fotky z tematického celku pravěk, který nás provázel v předmětech: člověk a jeho svět, praktické činnosti, výtvarná výchova a český jazyk.

 

15. 11. 2019

Návštěva knihovny, téma – bajky.

 

29.11.2019

Divadlo Polárka – Homo zabijens: Konec lovců mamutů (představení – 70 Kč a workshop – 50 Kč)

https://divadlopolarka.cz/inscenace/konec-lovcu-mamutu/

 

1. – 5.6.2020

Škola v přírodě – Horní Bečva (Beskydy)