IV.A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Šolcová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Libuše Hollosyová
Rozvrh třídy

8.11.

Exkurze do Prahy