III.B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Řezáčová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Iva Brucknerová
_____________________________________________________________________________________________________

17.10.2019

Výuk. program „Čarovné býlí“ v CVČ Rozmarýnek