III.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Smolíková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Jiřina Mottlová
Rozvrh třídy

 

4.10.2018

Ukázka celní správy – viděli jsme práci vycvičených psů, na 4 stanovištích jsme byli seznámeni s různými činnostmi, kterým se celní správa věnuje. Bylo to zajímavé a poučné. Fotky zde.

25.10.2018

Dnes si paní vychovatelka a děti vzaly do školy masky a i když je halloween až 31.10., oni si ho udělaly s předstihem. Fotky krásně zamaskovaných dětí a paní vychovatelky zde.

26.10.2018

Dnes jsme byli v CVČ Lata na programu Stolařina, to je prima. Naučili jsme se pracovat s pilkou, pilníkem, rašplí a vrtačkou a zjistili, že práce se dřevem  je fajn, ale současně dřina. Výrobky se nám nakonec všem povedly. Foto zde.