III.B

Třídní učitelka: Mgr. Petra Smolíková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Hana Šašinková
_____________________________________________________________________________________________________