III.A

Třídní učitelka: Mgr. Denisa Navrátilová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Hana Šašinková
Rozvrh tříd