III.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šašinková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Smolíková
________________________________________________________________________________________________