II.B

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Mottlová
Zástupce třídní učitelky: Ing. Ilona Košťálová
Rozvrh třídy
__________________________________________________________________________________

30.11.

Beseda se včelaři