II.B

Třídní učitelka: Mgr. Jiřina Mottlová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Libuše Hollósyová
__________________________________________________________________________________

23.9.2020

Adaptační pobyt Medlov