II.A

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Bínová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Smolíková
Rozvrh třídy

Akce třídy :

Září                      knihovna JM                         13.9.       9:00h

Říjen                    Celní správa ČR                    4.10.      9:00h

Listopad               VP – včely                             30.11.

Prosinec

Leden

Únor

Březen                   CVČ Lipka                           29.3.       8:30 – 12h

Duben                   CVČ Lužánky                       12.4.         9:30

Květen

Červen                   ŠVP Nesměř