II.A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šašinková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Monika Herodesová
____________________________________________________________________________________

 

28.11.2019

Výuk. program „Vánoce našich předků“ v CVČ Rozmarýnek