II.A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Šolcová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Kateřina Kouřilová
____________________________________________________________________________________

23.9.2020

Adaptační pobyt Medlov