II.A

Třídní učitelka: Mgr. Jitka Bínová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Smolíková
Rozvrh třídy

Akce třídy :

Září                    knihovna JM                         13.9.       9:00h

Říjen                  Celní správa ČR                    4.10.      9:00h

Listopad            VP – včely                              30.11.

Prosinec            VP Vánoce + dílnička          5.12.      8:30 – 11:30h

                           CVČ Lužánky – Bijásek

Leden

Únor

Březen                   CVČ Lipka                          29.3.       8:30 – 12h

Duben                    CVČ Lužánky                     12.4.       9:30 – 11h

Květen

Červen                   ŠVP Nesměř