I.C

Třídní učitelka:Mgr. Petra Smolíková

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Libuše Hollósyová

______________________________________________________________________________________________________