I.B

Třídní učitelka: Mgr. Libuše Hollósyová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Smolíková
___________________________________________________________________________________________