IX.C

Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Dohnalová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Polická

____________________________________________________________________________________