IX.C

Třídní učitelka: Mgr. Květoslava Dohnalová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Polická

____________________________________________________________________________________

18.10.2019

Výuk. program „Totalita“ – Nám. Svobody