IX.C

Třídní učitelka: Mgr. Milena Čadová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Polická
Rozvrh třídy