IX.C

Třídní učitel: Mgr. Martin Kučmerčík

Zástupce třídního učitele: Mgr. Lucie Černá
____________________________________________________________________________________