IX.C

Třídní učitelka: Mgr. Jan Pečenka

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Martin Kuchta
____________________________________________________________________________________