IX.B

Třídní učitelka: Mgr. Sabina Lajkebová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Milena Čadová
__________________________________________________________________________________________________