IX.A

Třídní učitelka: Mgr. Vladimíra Pechánková

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Jan Gryc
_________________________________