IX.A

Třídní učitel: Mgr. Jiří Kostka

Zástupce třídního učitele: Mgr. Lukáš Ulč

______________________________________________________________________________________