IX.A

Třídní učitel: Mgr. Jiří Kostka

Zástupce třídního učitele: Mgr. Lukáš Ulč

______________________________________________________________________________________

10.12.2019

Projektový den španělštiny


28.11.2019

„Thanksgiving Day“ projektový den Aj