VIII.C

Třídní učitel: Mgr. Kateřina Cejpková

Zástupce třídního učitele: Mgr. Andrea Mikitová
__________________________________________________________________________________________