VIII.A

Třídní učitelka: Mgr. Iveta Ondráková

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Petra Fojtíková

______________________________________________________________________________________________