VIII.A

Třídní učitel: Mgr. Jiří Kostka
Zástupce třídního učitele: Mgr. Andrea Mikitová
Rozvrh třídy

______________________________________________________________________________________________

2.10.2018

Adaptační pobyt Fryšták – 3.10. – 5.10.