VII.C

Třídní učitel: Mgr. Martin Kučmerčík
Zástupce třídního učitele: Mgr. Erika Pšejová
Rozvrh třídy
______________________________________________________________________________________________________________