VII.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Pečenka

Zástupce třídního učitele: Mgr. Jan Kuchta
______________________________________________________________________________________________________________