VII.B

Třídní učitelka: Mgr. Sabina Lajkebová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Eva Rašovská

______________________________________________________________________________________