VII.A

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Janotová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Josef Maleček
Rozvrh třídy
__________________________________________________________________________________________________________

14.12.

Projekt „Veletrh cestovního ruchu“

26.11.

Preventivní program „Podané ruce“ – část II

24.10.

preventivní program „Podané ruce“