VII.A

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Janotová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Josef Maleček
Rozvrh třídy
__________________________________________________________________________________________________________

24.10.

preventivní program „Podané ruce“