VII.A

Třídní učitelka: Mgr. Markéta Hotová

Zástupce třídní učitelky: Ing. Mojmír Látal
__________________________________________________________________________________________________________

 

9.12.2019

Projektový den španělštiny