VII.A

Třídní učitelka: Mgr. Jiří Kostka

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Pavel Přikryl
__________________________________________________________________________________________________________