VI.C

Třídní učitelka: Mgr. Andrea Mikitová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Andrea Frosová
_______________________________________________________________________________________________