VI.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Pečenka

Zástupce třídní učitelky: Martin Kuchta

_______________________________________________________________________________________________