VI.C

Třídní učitel: Mgr. Lucie Vejvalková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Marcela Cvrkalová
Rozvrh třídy
_______________________________________________________________________________________________

23.10.

přednáška „Parazité“ – projekt Polygram SPŠCH

21.9.2018

Adaptační pobyt Fryšták – 24.9. – 26.9.