VI.B

Třídní učitelka: Mgr. Sabina Lajkebová

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Milena Čadová

______________________________________________________________________________________________

5.12.2019

Exkurze do prostor ČT Brno

8.11.2019

Návštěva veletrhu Sportlife