VI.B

Třídní učitelka: Mgr. Renata Dobšáková
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Martin Ouda
Rozvrh třídy