VI.A

Třídní učitel: Mgr. Andrea Frosová

Zástupce třídního učitele: Mgr. Jan Pečenka
__________________________________________________________________________________