V.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Pečenka
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová
Rozvrh třídy
_______________________________________________________________________________________

5.10.

Adaptační kurz Křižanov – 8.10 – 10.10.