V.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Pečenka
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová
Rozvrh třídy
_______________________________________________________________________________________

 

6.2.2019

Mexický den

Projektový den školní jídelny – návštěva mexické velvyslankyně

5.2.2019

Návštěva Motivačního centra SPŠCH – projekt POLYGRAM

21.11.2018

Preventivní lekce „Kyberšikana“

8.11.2018

Projekt „Zdravá svačinka“ – dopolední program s nutriční terapeutkou

5.10.2018

Adaptační kurz Křižanov – 8.10 – 10.10.