V.C

Třídní učitel: Mgr. Andrea Mikitová
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Michal Kříž
_______________________________________________________________________________________

13.2.2020

Představení „Bylo nás pět“ v divadle Radost,

23.10.2019

Preventivní program „Kyberšikana“