V.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Gryc
Zástupce třídního učitele: Mgr. Andrea Mikitová
_______________________________________________________________________________________