V.C

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Cejpková

Zástupce třídní učitelky: Mgr. Libor Stehlík
_______________________________________________________________________________________