V.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Pečenka
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová
Rozvrh třídy
_______________________________________________________________________________________
21.11.

Preventivní lekce „Kyberšikana“

8.11.

Projekt „Zdravá svačinka“ – dopolední program s nutriční terapeutkou

5.10.

Adaptační kurz Křižanov – 8.10 – 10.10.