V.C

Třídní učitel: Mgr. Jan Pečenka
Zástupce třídní učitelky: Mgr. Lenka Řezáčová
Rozvrh třídy