VII.D

Třídní učitel: Mgr. Pavel Přikryl
Zástupce třídního učitele: Mgr. Radek Krejčí
Rozvrh třídy

Dokumenty ke stažení:

Časový plán na školní rok 2018/2019:

Omluvenka z výuky (tiskopis) – tiskopis_omluvenka_z_vyuky.pdf

Žádost o uvolnění z výuky (tiskopis) – tiskopis_uvolneni_z_vyuky.pdf

Školní řád – skolni_rad.pdf