Ředitelství

Ředitel školy

Mgr. Dan Jedlička

Zástupce ředitele školy pro II. stupeň a 5. matematické třídy
Mgr. Marcela Cvrkalová

Zástupce ředitele školy pro I. stupeň
Mgr. Lukáš Ulč

Výchovná poradkyně 
Mgr. Klára Helanová

Sekretariát školy

Hospodářka školy
Petra Formánková
tel: 541 211 944 (ústředna)
e-mail: formankova@zssirotkova.cz

Administrativní pracovnice
Kateřina Kacafírková
tel: 541 211 944 (ústředna)
e-mail: kacafirkova@zssirotkova.cz

Mzdy, pokladna
Jitka Servitová
tel: 541 211 944 (ústředna)
e-mail: servitova@zssirotkova.cz