Ředitelství

Ředitel školy

Mgr. Dan Jedlička

Zástupce ředitele školy pro II. stupeň a 5. matematické třídy
Mgr. Marcela Cvrkalová

Zástupce ředitele školy pro I. stupeň
Mgr. Lukáš Ulč

Zástupce ředitele školy pro školní poradenské pracoviště 
Mgr. Klára Helanová

Sekretariát školy

Hospodářka školy
Petra Formánková
tel: 541 211 944 (ústředna)
e-mail: formankova@zssirotkova.cz

Administrativní pracovnice + stravování
Kateřina Kacafírková
tel: 541 211 944 (ústředna)
e-mail: kacafirkova@zssirotkova.cz

Mzdy, pokladna 
Jitka Servitová
tel: 541 211 944 (ústředna)
e-mail: servitova@zssirotkova.cz