Školní psycholog

Mgr. Kristýna Marsová

marsova

telefon: 778 761 722, email: psycholog@zssirotkova.cz

konzultační hodiny pro rodiče: pondělí od 16 hodin (po předchozí domluvě)

  •  působení školního psychologa přímo na škole přináší možnost bezprostředně reagovat na každodenní situace ve vztazích v kolektivu žáků
  • posláním psychologa je především napomáhat tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojeni a cítili se bezpečně
  • psycholog ve spolupráci s třídním učitelem provádí  depistáž a diagnostiku výukových a výchovných problémů žáků i vyhledávání žáků s mimořádným nadáním

Veškeré konzultace budou probíhat diskrétně, za přísných etických pravidel a se souhlasem rodičů.