Školní psychologové

Mgr. Kristýna Marsová

marsova

 

 

Mgr. Kristýna Marsová

školní psycholog pro 1. stupeň (1. – 4. třídy)

email: marsova@zssirotkova.cz

telefon: 778 761 722

pracovní dny: pondělí a úterý

 

Mgr. Klára Matuštíková

školní psycholog pro 2. stupeň (5. – 9. třídy)

email: matustikova@zssirotkova.cz

telefon: 778 761 722

pracovní dny: středa, čtvrtek a pátek

 

  • poskytují individuální konzultace žákům s osobními, vztahovými problémy (ve třídním kolektivu, ve škole, s vrstevníky, v rodině), výchovnými či výukovými problémy
  • poskytují konzultace rodičům žáků s osobními, vztahovými, rodinnými, výchovnými či výukovými problémy
  • poskytují kariérové a psychologické poradenství v profesní orientaci na základě profesní diagnostiky
  • vedou třídnické hodiny či je ve spolupráci s třídním učitelem připravují
  • společně se sociálním pedagogem připravují a vedou programy primární prevence
  • společně se sociálním pedagogem pomáhají při přípravě, organizaci a realizaci adaptačních a zážitkových programů
  • dodržují mlčenlivost
  • jejich posláním je především napomáhat tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojení a cítili se v ní bezpečně