Školní psycholog

Mgr. Vladimíra Pechánková

Mgr. Jiří Hamerský

 

Mgr. Jiří Hamerský

email: hamersky@zssirotkova.cz

telefon: 778 761 722

(telefon slouží jako pevná linka a zůstává ve škole; pokud jsem mimo školu, napište, prosím, mail – odpovím po svém návratu)

 

  • poskytuje individuální konzultace žákům s osobními, vztahovými problémy (ve třídním kolektivu, ve škole, s vrstevníky, v rodině), výchovnými či výukovými problémy
  • poskytuje konzultace rodičům žáků s osobními, vztahovými, rodinnými, výchovnými či výukovými problémy
  • poskytuje kariérové a psychologické poradenství v profesní orientaci na základě profesní diagnostiky
  • vede třídnické hodiny či je ve spolupráci s třídním učitelem připravuje
  • společně se sociálním pedagogem připravuje a vede programy primární prevence
  • společně se sociálním pedagogem pomáhá při přípravě, organizaci a realizaci adaptačních a zážitkových programů
  • dodržuje mlčenlivost
  • jeho posláním je především napomáhat tomu, aby všichni, kdo školu navštěvují, v ní byli spokojení a cítili se v ní bezpečně