Týdenní plán 12. 6. – 16. 6. 2023

Celý týden:
ŠVP 4.AC (Krátká, Kouřilová, Šenková, Sladká, Zástěrová),

12.6. Po
• 8.30 – 4.AC – odjezd od školy na ŠVP Prostřední Bečva,
dopr. TU, pí uč. Šenková, pí vych. Sladká, Zástěrová
• 14.30 – 18.00 – hovorové hodiny
• 17.00 – třídní schůzka budoucích 5M a 6M tříd,
účast TU, ŘŠ Jedlička, ZŘŠ Cvrkalová, Říhovská, Kříž

13.6. Út
• 8.00 – 16.00 – seminář „Duševní hygiena a psychosociální podpora na školách“,
účast pí uč. Dohnalová
• 9.00 – schůzka zástupců žabovřes. škol na OSPOD Žabovřesky,
účast pí uč. Helanová
• 9.40 – 13.50 – 8.A – fyzikální exkurze – Jarošův mlýn,
dopr. TU + pí uč. Cejpková K.

14.6. St
• projekt Žákovského parlamentu „Den bez tašek“ – fantazii se meze nekladou
– přineste si učení v čemkoliv jiném než ve školní tašce :o)
• 8.00 – 15.00 – kroužek Mensy ČR – šifrovací vycházka „Dnem“,
dopr. ZŘŠ Cvrkalová, pí uč. Helanová
• 8.00 – 15.00 – 9.D – školní výlet „Paddleboardy Brno“ na přehradě,
dopr. TU
• 11.00 – kontrolní den stavby

15.6. Čt
• 8.55 – 10.45 – 5.A – preventivní program „Kolektiv“, org. pí psych. Albrechtová,
soc. ped. Strmisková

16.6. Pá
• 6.00 – 18.00 – vybr. žáci školy – finálové kolo soutěže PANGEA – Praha
• 8.00 – 16.00 – dějepisný seminář „Architektura ve 20. a 21. století“,
účast pí uč. Vejvalková
• 8.00 – 15.00 – 9.B – školní výlet „Paddleboardy Brno“ na přehradě,
dopr. TU
• 9.40 – 13.50 – 8.C – fyzikální exkurze – Jarošův mlýn,
dopr. TU + pí as. Jeřábková
• 8.55 – 10.45 – 5.D – preventivní program „Kolektiv“, org. pí psych. Albrechtová,
soc. ped. Strmisková
• 9.30 – 12.00 – úř. jednání v ÚMČ Žabovřesky, účast pí uč. Mottlová
• 16.00 – 4.AC – návrat z ŠVP ke škole

Poznámky:
1) Připomínám schůzky rodičů budoucích prvňáčků 19.6. (1.AC) a 20.6. (1.B)

Poznámky:

Mgr. Dan Jedlička