Týdenní plán 21.6. – 25.6. 2021

21.6. Po
• focení 1., 2., 4. a 5. tříd tříd – viz. rozpis
• 8.50 – 12.30 – 9.BD – ověřování programu v centru VIDA!
(sraz v 8.45 u VIDY, po skončení akce samostatný odchod domů) – doprovod pí. vych. Smíšková
• 15.00 – 17.00 – hovorové hodiny pí uč. Mottlová a Doležalová

22.6. Út
• focení 3., 6., 7. a 8. tříd – viz. rozpis
• 8.50 – 12.30 – 9.B – ověřování programu v centru VIDA!
(sraz v 8.45 u VIDY – po skončení akce samostatný odchod domů) – doprovod pí. vych. Pekná
• 17.00 – online konference FSpS (ŘŠ Jedlička, ZŘŠ Ulč, pí uč. Flídrová)

23.6. St
• 8.50 – 12.30 – 9.C – ověřování programu v centru VIDA!
(sraz v 8.45 u VIDY, po skončení akce samostatný odchod domů) – doprovod pí. vych. Smíšková
• 14.00 – pedagogická rada 1. st.
• 14.30 – pedagogická rada II. st. – následuje společná část

24.6. Čt
• 8.00 – 12.00 – 1.B – výuk. přírodovědný program v CVČ Lužánky,
dopr. TU + pí vych. Pavlíčková
• 8.00 – 14.00 – 3.AC – školní výlet – Brněnská přehrada,
dopr. TU + pí vych. Vintrová, Strmisková
• 8.00 – 14.00 – 9.A – školní výlet – Brněnská přehrada,
dopr. TU + pí uč. Helanová
• 8.00 – 14.00 – 8.C – školní výlet – Brněnská přehrada,
dopr. TU + pí uč. Říhovská
• 8.00 – 14.00 – 5.D – školní výlet – Permonium,
dopr. TU + pí uč. Polická
• 10.00 – 13.30 – 5.A – výuk. program v Planetáriu, dopr. pí uč. Doležalová
• 10.00 – porada ředitelů na MMB, účast ŘŠ Jedlička
• 11.40 – Japonský den ve školní jídelně
• 17.00 – posezení s rodiči na školním dvoře

25.6. Pá
• 7.50 – testování žáků 3.AB, 4.AB, 5.ABCD, 6.ABCD
• 8.00 – 12.00 – Klub Mensy ČR – šifrovací dopoledne, org. ZŘŠ Cvrkalová
• 8.00 – 14.00 – 2.C – školní výlet – Tišnov, dopr. TU + pí vych. Smíšková
• 8.00 – 14.00 – 4.B – školní výlet – hrad Veveří,
dopr. TU + pí uč. Brucknerová
• 8.00 – 14.00 – 5.B – sportovní den na Kraví Hoře, dopr. TU
• 8.00 – 14.00 – 7.B – školní výlet – ZOO Brno,
dopr. TU + p. uč. Maleček
• 8.50 – 12.30 – 9.D – ověřování programu v centru VIDA!
(sraz v 8.45 u VIDY – po skončení akce samostatný odchod domů) – doprovod pí. vych. Pekná

Mgr. Dan Jedlička