Týdenní plán 17. 6. – 21. 6. 2019

celý týden:
vybr. žáci 8. a 9. roč. – Exkurze Velká Británie,
dopr. ZŘŠ Ulč, pí uč. Mikitová, p. uč. Kučmerčík
(9.B a 9.C spojeny dle rozvrhu 9.B)

17.6. Po
• 17.00 – třídní schůzky budoucích 1. tříd
(účast pí uč. Šolcová, Mottlová, Kouřilová, ŘŠ)

18.6. Út

19.6. St
• 14.00 – 15.00 – schůzka Klubu Mensy ČR – Mozkokruh, org. ZŘŠ Cvrkalová
• 16.00 – třídní schůzky budoucích 5M tříd (účast pí uč…..)

20.6. Čt
• 9.00 – 12.00 – 4.B – vodácký výlet po Svratce, dopr. TU + pí as. Vintrová

21.6. Pá
• 8.00 – 12.00 – 1.- 4.roč. – „Sirotkův memoriál“ – sportovní den na Rosničce,
org. vyuč. 1. st.
• 8.00 – 13.00 – 5. – 9. roč. – „Den Země + English Day“, org. vyuč. Př a Aj
• 9.00 – 13.00 – manažerská praxe v ZŠ Žebětín, účast ŘŠ

23.6. Ne
• cca 16.00 – vybr. žáci 8. a 9. roč. – návrat ke škole z exkurze do Velké Británie

Poznámky:
1) Připomínám termín pedagogické rady – pondělí 24.6. ve 14.15 hod. a posezení na dvorečku
s rodiči 27.6. od 17.00 hod.
2) Organizace posledního školního týdne:
Po + Út – výuka dle rozvrhu, končí po 6.VH
St + Čt – TU ve třídách (1. roč. – čtyři vyuč. hodiny, 2. + 3. roč. – počet hodin
dle rozvrhu, 4. + 5. roč. – pět vyuč. hodin, 6. – 9. roč. – šest vyuč. hodin)
– 1.VH – rozdání vysvědčení, následuje rozlučka prvňáčků s deváťáky na školním dvoře

Dan Jedlička, ředitel školy