Týdenní plán 10. 9. – 14. 9. 2018

10.9. Po
• 2. třídy – zahájení výuky plavání – městské lázně Rašínova
• 8.00 – 1. třídy – focení prvňáčků pro MF iDnes
• 14.00 – 16.30 – Den otevřených dveří pro žabovřeskou veřejnost v novém víceúčelovém sportovním zařízení
• 15.30 – porada pedagogických pracovníků v uč. 6.C
• 16.15 – schůzka Klubu rodičů v uč. Př
• 17.00 – třídní schůzky (součástí je prohlídka nových prostor školy)
• od cca 18.00 – společné posezení pedagogů, rodičů a přátel školy na školním dvoře
– součástí bude ochutnávka jídel, která pro Vás připravilo nové vedení školní jídelny na Nám. Svornosti

11.9. Út
• 8.00 – 11.40 – 1.B – adaptační aktivity „Vzhůru na palubu“
– program zaměřený na seznámení a spolupráci v novém kolektivu,
org. TU, soc. ped. Řádková a pí psych. Marsová
• 13.00 – kontrolní den stavby – účast ŘŠ

12.9. St

13.9. Čt
• 8.30 – 10.30 – 2.A – výuk. program v knihovně J. Mahena, dopr. TU + vych. ŠD
• 10.55 – 13.50 – 7.B – preventivní program „Kolektiv“,
org. TU , soc. ped. Řádková, pí psych. Matuštíková

14.9. Pá
• 8.30 – 12.00 – manažerská praxe ředitelů v ZŠ Sirotkova, účast ŘŠ Jedlička

Dan Jedlička, ředitel školy