Týdenní plán 13. 5. – 17. 5. 2024

Celý týden – ŠVP Křemešník 2.C + 3.C,
dopr. TU + pí vych. Zabijak, Zástěrová, Cigánková

13.5. Po
• 8.00 – 10.00 – 2.A – teoretická výuka dopravní výchovy
• 10.00 – 13.00 – 2.A – výuka na dopravním hřišti Pastviny, dopr. TU
• 14.30 – schůzka předsedů PK s ŘŠ v ředitelně

14.5. Út
• 8.00 – 10.00 – 4.B – teoretická výuka dopravní výchovy
• 8.45 – 13.00 – vybr. žáci II. st. – matem. soutěž MASO v Gymn. Mat. Lercha,
dopr. p. as. Vintr (8.45, poté vyzvednutí žáků ve 12.00 hod)

15.5. St
• „Den bez aut“
• 8.00 – 14.00 – Den otevřených dveří
• 8.00 – 12.00 – 1.B, 2.AB – účast na turnaji brněnských škol v baseballu, areál Hroch Brno,
dopr. TU
• 8.00 – 13.00 – 1.AC – školní výlet Sonnentor, dopr. TU + pí vych
• 8.45 – 10.55 – seminář ČS „Badatelská výuka“ v ZŠ Didaktis Bzenecká,
účast p. uč. Servit
• 9.30 – 10.00 – „Květinový den“ – sbírka na podporu léčby rakoviny
– křesílka u ředitelny
• 9.45 – 12.30 – 3.B – výuka na dopravním hřišti Pastviny, dopr. TU

16.5. Čt
• 7.00 – 16.00 – výběr žáků 9. roč. – kulturní exkurze Vídeň,
dopr. pí uč. Vejvalková, Fojtíková
• 8.00 – 9.45 – přijímací zkoušky do 5. a 6. M-tříd, org. ZŘŠ Cvrkalová
• 8.55 – 11.40 – 6.A – program selektivní prevence „Podané ruce“,
org. TU, pí uč. Dobšáková, pí as. Fuksová
• 10.00 – 13.50 – 9.B – beseda se zástupci a klienty Paracentra Fénix,
Bjӧrnsonův sad, dopr. TU
• 11.00 – 13.50 – 7.B – beseda se zástupci a klienty Paracentra Fénix,
Bjӧrnsonův sad, dopr. TU
• 10.00 – 13.50 – seminář „Využití mobilních zařízení ve výuce Ze“
– ZŠ Otevřená, účast pí uč. Lajkebová a Ondráková

17.5. Pá
• 8.00 – 12.30 – 4.B – EKO výlet na ovčí farmu Brno – Komín, dopr. TU
• cca 12.00 – 2.C, 3.C – návrat ke škole z ŠVP Křemešník
• 10.30 – 11.30 – kontrolní den stavby, účast ŘŠ Jedlička

19.5. Ne
• 9.20 – 6.B – odjezd z hl. vlak. nádr. na ŠVP Ramzová,
dopr. TU + p. uč. Kuda (návrat 26.5. v cca 12.00 na hl. vlak. nádr.)

Mgr. Dan Jedlička