Týdenní plán 27. 1. – 31. 1. 2020

27.1. Po
• 9.50 – 10.50 – 8. roč. – školní kolo Pythagoriády, org. vyuč. M, rozpis ve sborovně
• 14.45 – pedagogická rada v uč. 8.C

28.1. Út
• 6.00 – 16.00 – výběr žáků II. st. – krajské kolo soutěže v šachu, Břeclav –
dopr. pí vych. Hill
• 8.00 – 9.00 – 6. roč. – školní kolo Pythagoriády, org. vyuč. M, rozpis ve sborovně
• 8.00 – 12.55 – výběr žáků 6. a 7. roč. – městské finále soutěže v přehazované
v ZŠ Novolíšeňská, dopr. pí uč. Lajkebová
• 8.00 – 10.45 – 1.C – výuk. program v Mor. Zemském muzeu,
dopr. TU + vych. ŠD
• 9.50 – 10.50 – 7. roč. – školní kolo Pythagoriády, org. vyuč. M, rozpis ve sborovně
• 11.00 – 12.00 – 4.B – výuka bruslení na Kraví hoře, dop. TU a ŘŠ

29.1. St
• 8.00 – 12.55 – výběr žáků 5. roč. – městské kolo MOZ5 v ZŠ Křídlovická,
dopr. pí uč. Cejpková a Janíčková
• 8.00 – 12.55 – výběr žáků 9. roč. – městské kolo MOZ9 v Gymn. Kpt. Jaroše,
dopr. pí uč. Čadová
• 8.00 – 12.55 – 8.B – výuka v chem. laboratořích SPŠCH Vranovská – projekt POLYGRAM,
dopr. pí as. Vintrová + p. as. Vintr
• 8.55 – 11.40 – 9.A – preventivní program „Výchova ke zdraví“,
org. pí uč. Janotová
• 13.00 – výběr žáků 8. a 9. tř. – „Sirotkova laťka“ – školní kolo soutěže ve skoku vysokém,
org. vyuč. Tv
• 14.00 – 15.00 – vybr. žáci II. st. – školní kolo Biologické olympiády v uč. Př,
org. vyuč. Př
• 14.00 – 15.00 – schůzka Klubu Mensy ČR – šifrovací, org. ZŘŠ Cvrkalová

30.1. Čt
• 1.ABC, 2.AC – 1 hodina dle rozvrhu, následně 2. + 3. hodina výuka etikety.
Vydávání výpisů z vysvědčení ve 4. hodině, v 11.40 předání dětí do ŠD
• 2.B, 3.- 9. ročník – 2 hodiny výuka dle rozvrhu, 3. + 4. hodina výuka etikety,
5. hodinu vydávání výpisů z vysvědčení. Ve 12.55 předání dětí do ŠD.

31.1. Pá
• Pololetní prázdniny

Dan Jedlička, ředitel školy