Týdenní plán 13. 5. – 17. 5. 2019

celý týden: ŠVP 1.A – Blatiny, dopr. pí uč. Šašinková, pí vych. Dvořáková

13.5. Po
• 8.00 – 6.AC – odjezd od školy na terénní praxi do Jedovnic,
dopr. pí uč. Vejvalková, Čadová, p. uč. Ouda, Látal
• 8.30 – 1.A – odjezd na ŠVP Blatiny od ZŠ Sirotkova,
dopr. TU + pí vych. Dvořáková

14.5. Út
• 8.15 – 13.00 – výběr žáků II. st. – matematická soutěž MASO – GML,
dopr. pí as. Ježková
• 8.00 – 11.40 – 5.C – návštěva motivačního centra SPŠCH Vranovská v rámci
projektu POLYGRAM, dopr. p. uč. Kučmerčík

15.5. St
• 8.00 – 14.00 – Den otevřených dveří
• 8.00 – 6.BD – odjezd od školy na terénní praxi do Jedovnic,
dopr. p. uč. Ouda, Ulč, Maleček, pí uč. Ondráková
• 8.00 – 12.30 – výběr žákyň 5. roč. – krajské kolo soutěže ve vybíjené v ZŠ Pavlovská,
dopr. pí uč. Lajkebová
• 8.00 – 13.30 – 4.A – cyklovýlet na Brněnskou přehradu, dopr. TU + rodiče
• 10.00 – 11.40 – 2.C – „Den linky 155“ u Jošta, dopr. TU + vych. ŠD
• 11.00 – 12.55 – 3.B, 4.B – „Den linky 155“ u Jošta, dopr. TU + pí as.
• 13.00 – 6.AC – návrat z terénní praxe ke škole
• 12.00 – 15.00 – schůzka Klubu Mensy ČR – šifrovací – VIDA!,
org. ZŘŠ Cvrkalová
• 14.00 – 17.00 – Den otevřených dveří pro zájemce o M-třídy,
org. pí uč. Nechvátalová

16.5. Čt
• 8.00 – 12.30 – vybr. žáci – krajské kolo Fyzikální olympiády v Gymn. Vejrostova
• 8.00 – 12.30 – výběr žáků 5. roč. – krajské kolo soutěže ve vybíjené v ZŠ Pavlovská,
dopr. pí uč. Smolíková
• 8.00 – slavnostní stříhání pásky – přístavba jazykových učeben, účast ŘŠ Jedlička

17.5. Pá
• 8.00 – 12.30 – 2.B, 3.C – výuka na dopr. hřišti Pastviny, dopr. TU
• 10.00 – návštěva předškoláků z MŠ Fanderlíkova v 1.B a 1.C
• 13.00 – 6.BD – návrat z terénní praxe ke škole
• cca 13.00 – 1.A – návrat ze ŠVP ke škole

19.5. Ne
• 10.00 – výběr žáků 9. roč. – odjezd od školy na cyklovodácký kurz Krkavec,
dopr. pí uč. Ondráková, Cvrkalová, p. uč. Jedlička, Pečenka, zdravotník

Dan Jedlička, ředitel školy