Týdenní plán 18. 3. – 22. 3. 2019

18.3. Po
• 10.00 – návštěva dětí z MŠ Žižkova v 1.B, org. pí uč. Hollósyová
• 14.00 – soutěž „Krátký vedení“ 7.C x 9.C, v uč. 4.A, org. p. uč. Pečenka
• 14.45 – 16.00 – provozní porada pedag. pracovníků v uč. 6.C

19.3. Út
• 8.00 – 12.55 – 6.C – laboratorní práce v SPŠCH Vranovská, projekt POLYGRAM,
dopr. pí uč. Rašovská
• 8.00 – 10.00 – 8.ABC – projekce filmu „ # Follow Me“ v rámci projektu „Jeden svět“
– Buranteátr Kounicova, dopr. pí uč. Janotová, soc.ped. Řádková, ZŘŠ Ulč
• 10.00 – 11.40 – 4.AC – výuka bruslení v ZŠ Úvoz, dopr. TU + asist.
• 10.55 – 12.55 – 4.B – výuka bruslení v ZŠ Úvoz, dopr. TU + asist.
• 13.00 – kontrolní den stavby – ŘŠ Jedlička

20.3. St
• 8.00 – seminář „Strategické řízení školy“ – NIDV Křížová, ŘŠ Jedlička
• 8.00 – 12.00 – 1.A x 3.C x 1.C x 2.C – výuk. program „Ta brněnská brána“,
org. TU (vždy 1 vyuč. hodina pro třídu)
• 14.00 – 15.00 – schůzka Klubu Mensy ČR – herní „Mozkokruh“,
org. pí psych. Matuštíková

21.3. Čt
• 8.00 – 16.00 – Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků,
provází vybr. žáci 5. tříd, org. ZŘŠ Ulč
• 12.10 – 13.50 – 7.C – adapt. program „Náš kolektiv“
org. soc. ped. Řádková a pí psych. Matuštíková
• 12.00 – 14.30 – vybr. žáci 5. – 7. roč. – městské kolo soutěže ve čtenářské
gramotnosti „Babylon“ – ZŠ Kuldova, dopr. pí uč. Říhovská a Vejchodová

22.3. Pá
• 8.00 – 9.00 – 2. – 9. roč. – mezinárodní soutěž Matematický klokan,
org. p. uč. Kostka
• 17.00 – ŠD 2. roč. – „Noc s Andersenem“ – spaní ve školní družině, org. ŠD

24.3. Ne
• 5.00 – výběr žáků 6. – 9. roč. – výběrový lyžařský kurz v Tauplitz,
dopr. ŘŠ Jedlička, ZŘŠ Ulč, pí uč. Ondráková, p. uč. Kostka + zdravotník

Dan Jedlička, ředitel školy