Vyzvedávání dětí ze ŠD

V době od 11:40 do 16:15 hod. zákonný zástupce pomocí unikátního čárového kódu vyzvedne dítě ze ŠD (čárový kód škola vydá pouze zákonným zástupcům a jimi zmocněnými osobami k vyzvedávání dítěte). U vchodu z ulice Šeránkovy je v tuto dobu stálá služba z řad pracovníků školy, která zajistí osobní předání dětí zákonným zástupcům žáka (popř. pověřeným osobám). Od 16:15 hod. rodiče vyzvedávají své dítě pomoci zvonku odpolední družiny – třída 2.C, pí. vych. Řádková. Rodiče budou vpuštěny do školy, za účelem osobního převzetí účastníka.

Výjimečné odchody účastníků mimo stanovenou dobu jsou možné pouze na základě písemné omluvenky, podepsané zákonným zástupcem. Uvolnění účastníka na základě telefonické žádosti není možné.

* Vyzvedávat dítě může pouze zákonný zástupce, který je uveden v zápisním lístku.

* Pokud dítě vyzvedává osoba, která není uvedena v zápisním lístku, je nutné vyplnit

plnou moc k vyzvedávání dítěte, která bude přiložena k zápisnímu lístku.

* Sám sourozenec, kterému ještě nebylo 18 let, může vyzvedávat svého bratra nebo

sestru tehdy, pokud bude k zápisnímu lístku doložena plná moc od zákonného

zástupce.

* Odchází – li dítě samo a není to uvedeno v zápisním lístku, musí předložit paní

vychovatelce omluvenku.

* Na telefonickou výzvu dítě neuvolníme.

* Doporučujeme před vycházkou vyzvedávat děti do 13.45

Od 13.45 se začínáme chystat na vycházku a do 15 hodin jsme mimo budovu.