INFORMACE K NÁSTUPU DO ŠKOLY

 

Sdělujeme, že od 4. 6. žáci 5. ročníku a od 8. 6. žáci zbytku II. stupně nastoupí k prezenční výuce do školy. Každá třída bude mít výuku jeden den v týdnu na 5 nebo 6 vyučovacích hodin. Žáci mají každý tento den hodinu češtiny, matematiky, angličtiny a hodinu přírodovědného předmětu. Vše učí jejich učitel. Chceme zajišťovat plnohodnotnou výuku, nikoli pouze hlídání dětí.

Každá třída je rozdělena na dvě skupiny, takže máme celkem 32 skupin žáků. K tomu je potřeba připočítat 24 skupin žáků 1.- 4. ročníku. Škola má celkem 31 použitelných učeben pro výuku, dále dvě jazykové laboratoře, keramickou dílnu, tři počítačové učebny a výtvarný ateliér. Jedinou volnou učebnu používáme i nadále jako místnost pro karanténu. Toto je důvod, proč jsme schopni zajistit výuku každé skupině pouze jeden den v týdnu.