INFORMACE KE STRAVOVÁNÍ

 

Obědy jsou automaticky odhlášeny všem žákům 5. – 8. tříd.

Žáci, kteří budou přítomni ve škole, mají aktivovanou možnost objednávat, ale oběd není přihlášen!!! Pokud je Vaše dítě ve skupině s obědem, musíte mu oběd přihlásit přes iCanteen nebo na jidelna@zssirotkova.cz. Oběd je žák povinen sníst v jídelně, nesmí jej odnášet domů. Nárok na oběd má pouze žák, který se účastní výuky ve škole.

Přihláška ke školnímu stravování platí po celou dobu školní docházky (již se nevyplňuje každý rok nová). Chcete-li dítě ze stravování odhlásit, doručte do kanceláře školy vyplněnou odhlášku (viz DOKUMENTY A FORMULÁŘE ŠJ).

Přeplatky vzniklé ve školním roce 2019/2020 budou převedeny do následujících období.