Hovorové hodiny a třídní schůzky

Vážení rodiče,
zveme Vás na hovorové hodiny, které se uskuteční dnes, tedy v pondělí 6. 1. 2020 od 14.00 do 18.00 hod.
Z důvodu účasti na lyžařském kurzu nebudou přítomni tito učitelé: Mgr. Kostka, Mgr. Ouda, Mgr. Ondráková a Mgr. Jedlička
Z důvodu nemoci se hovorových hodin nezúčastní RNDr. Nechvátalová.
V 17.30 hod. se uskuteční mimořádné třídní schůzky tříd 5.B, 6.B, 7.A a 7.C kvůli informacím o zimních školách v přírodě nebo lyžařském kurzu.
Třídní schůzky 5.B a 6.B proběhnou v kmenových učebnách.
Třídní schůzka k LVK bude ve třídě 7.A (vedle ředitelny).
Rozpis kde jsou Vám k dispozici jednotliví vyučující najdete zde.
Vedení školy