Výsledky školního kola Dějepisné olympiády

Koncem listopadu na naší škole proběhlo školní kolo celostátní dějepisné soutěže – Dějepisná olympiáda. Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd. Téma letošního ročníku znělo: „Dlouhé století se loučí (1880 – 1920)“. Do náročné soutěže se zapojilo celkem 15 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli: 1. místo – Jan Vojta (9.C), 2. místo – Jakub Šaur (9.A) a 3. místo – Natálie Novická (9.A). Vítěz postupuje do okresního kola, které se bude konat v lednu 2020 v SVČ Lužánky. Další pořadí soutěžících si můžete přečíst na školní dějepisné nástěnce. Vítězům gratulujeme a všem účastníkům děkujeme za zájem o historii.