Dobročinný jarmark

Dobročinný jarmark s rozsvěcením vánočního stromečku na Malinovského náměstí dopadl ohromným úspěchem. Školní parlament podpořil z charitativního prodeje vánočních výrobků Ligu vozíčkářů. Neprodané výrobky budou rozdávány v Domově s pečovatelskou službou na ulici Vychodilově.