Olympiáda z českého jazyka pro vybrané žáky 8. a 9. tříd

Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol, jejímž cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu s ostatními a získat tím motivaci k dalšímu odbornému růstu.

Školní kolo Olympiády z českého jazyka se uskuteční 2. prosince 2019 ve 14 hodin. Účastní se vybraní žáci 8. a 9. tříd.