Vyhodnocení 4. úkolu školní dějepisné soutěže

Poslední úkol tohoto školního roku byl opět velmi zajímavý a nesl název „Titanic“. Žáci řešili úkoly, které se týkaly právě parníku Titanic a jeho tragického konce. Do soutěže se zapojilo celkem 72 zájemců. Celkově 51 z nich odpovědělo na všechny úlohy správě a získalo tak i jedničku do předmětu dějepis. Už nyní se těšíme na celoroční vyhodnocení soutěže a absolutní vítěze! 🙂