Rozdělení žáků do M tříd

Rozdělení žáků do budoucí 5.C (TU pí. uč. Mikitová) a 5.D (pí. uč. Pšejová) –> rozdělení 5M
Rozdělení žáků do budoucí 6.C (p. uč. Pečenka) a 6.D (pí. uč. Nechvátalová) –> rozdělení 6M

Při rozdělování žáků jsme se snažili zachovat stávající vazby ze škol či tříd a zároveň počty chlapců a děvčat, potřebné pro dělení do skupin. Prosíme, abyste toto rozdělení respektovali, výjimečné odůvodněné požadavky na výměnu žáků mezi třídami řešte prosím se ZŘŠ Cvrkalovou.
Děkujeme
Vedení školy