Hovorové hodiny, pondělí 11. března

Zveme všechny zákonné zástupce žáků na dnešní hovorové hodiny. Kde najdete jednotlivé vyučující zjistíte v přiloženém rozpisu. Pro zákonné zástupce žáků devátých ročníků budou mít třídní učitelé připraveny Zápisové lístky, které si proti podpisu dnes můžete převzít. Nebudete-li mít dnes příležitost zápisový lístek vyzvednout, domluvte se s třídním učitelem na individuálním převzetí ZL.
Zápisové lístky žákům pátých a sedmých ročníků budeme vydávat až po jejich přijetí na SŠ, na termín vydání ZL pro tyto žáky se prosím domlouvejte se ZŘŠ Cvrkalovou.
Vedení školy