Variabilní symbol vašeho dítěte

Vážení rodiče, v informačním systému (IS) Edookit v položce Platba nově najdete informaci o variabilním symbolu přiděleném vašemu dítěti na celou dobu jeho školní docházky do ZŠ SIrotkova. Tento VS je stejný, jako VS školní jídelny, který jste doposud používali. Prosíme, používejte jej pro všechny platby škole (kroužky, pomůcky, školy v přírodě i další akce). 
Rozlišení za co platba přichází provedete přidáním prefixu před VS vašeho dítěte. Prefix je tvořen dvěma či třemi čísly a bude vám sdělen u každé platby (např. u kroužků je zaslán automaticky jako součást potvrzujícího emailu).
V současné době vývojáři IS Edookit intenzivně pracují na širším využití modulu platby, abyste přes IS byli vždy informování o všech platbách, které vám byly školou předepsány i o stavu jejich zpracování bankou školy.
Jakékoliv dotazy ohledně plateb vám ochotně zodpoví třídní učitelé či vedení školy na prvních třídních schůzkách (10.9.). 
Děkujeme za pochopení a přejeme příjemný start nového školního roku.
Vedení školy