Začátek školního roku

První den mají všichni žáci pouze jednu hodinu. Žákům I. stupně na výuku navazuje družina. Obědy se vydávají od 11.00 do 12.00 hod.

Zveme rodiče prvňáčků první den do tříd.

Druhý den je ve třídách třídní učitel (4 hodiny ve 2.-4. ročníku, 5 hodin v 5.-9. ročníku). Prvnáčci mají 2 hodiny.

Od středy se učí dle platného rozvrhu (1. třídy mají 3 hodiny).

Pokud rodičům nových žáků dosud nedorazila emailová zpráva s adresou informačního systému Edookit a přihlašovacími údaji informujte prosím o této skutečnosti vedení školy (přímo či prostřednictvím třídního učitele), přihlašovací údaje zkontrolujeme a obratem zašleme.