Edukativně stimulační skupinky v novém školním roce

Máte doma předškoláka a chcete jej připravit na školní docházku? Jako každý rok nabízíme edukativně stimulační skupinky. Více informací v přiloženém letáčku.
Těší se na vás pí učitelky Hollósyová a Polická