Platby ve školním roce 2018/2019

Vážení rodiče,

prosíme, abyste na účet školy prozatím neposílali žádné platby – družina, kroužky, pomůcky ani jiné (NETÝKÁ SE STRAVNÉHO). Každému dítěti školy byl v souvislosti s ochranou osobních údajů přidělen jedinečný variabilní symbol, který budete používat na veškeré platby na účet školy. Tento VS Vám bude sdělen v příštím (přípravném) týdnu.

Pokud jste již nějaké částky posílali nemusíte se obávat, všechny doposud došlé příchozí platby samozřejmě dětem přiřadíme.

Děkujeme za pochopení. Vedení školy.