Rozdělení žáků do budoucích pátých tříd

  • 5.A třída – třídní učitel Mgr. Michal Helia
  • 5.B třída – třídní učitelka Mgr. Sabina Lajkebová
  • 5.C třída – třídní učitel Mgr. Jan Pečenka
  • 5.D třída – třídní učitelka RNDr. Jana Nechvátalová