Vytisknout stránkuVytisknout stránku

Mgr. Zuzana Košťálová

Speciální pedagog,

 tel: 541 211 944 klapka 26
ikona mail e-mail: specialnipedagog _zavináč_ zssirotkova.cz

Rozvrh hodin         Kabinet
Předmět Třída
Český jazyk SPEC. 2.A
Český jazyk SPEC. 2.B
Český jazyk SPEC. 2.C
Český jazyk SPEC. 3.A
Český jazyk SPEC. 3.B
Český jazyk SPEC. 3.C
Český jazyk SPEC. 4.A
Český jazyk SPEC. 4.B
Český jazyk SPEC. 4.C
Český jazyk SPEC. 5.A
Český jazyk SPEC. 5.B
Český jazyk SPEC. 6.A
Český jazyk SPEC. 6.B
VP Německý jazyk 2 7.A, 7.B, 7.C, 7.D

dokumenty ke stažení
Speciálně pedagogická reedukace
Pracoviště PPP pro Brno a Brno-venkov
Prezentace práce speciálního pedagoga
SPU, SPU a LMD, integrace
Specifické příznaky (symptomy) vývojových poruch učení
Porucha pozornosti a hyperaktivita
Metody práce ve speciálním českém jazyce
Motorika (jemná, hrubá a grafomotorika)
Grafomotorický kroužek
DysCom (program pro děti se specifickými výukovými potřebami)
Výuka cizího jazyka pro děti SPU
DYSGRAFIE
DYSKALKULIE
DYSLEXIE
DYSORTOGRAFIE
Lateralita, orientace v prostoru a pravolevá orientace
Metody spec.-ped. na školách a v ZŠ Sirotkova
Řeč dětí s poruchami učení
Sluchová percepce, vnímání a reprodukce rytmu
Zraková percepce
Fotografie z vyučování i samotné jazykové laboratoře naleznete v odkaze

 Jak to chodí ve speciálním Čj
 Jak slavíme Vánoce s NIVEA a HARIBO
 Vánoce 2010
 Máme nové pracovní sešity
 Naše nová třída
 Vánoce 2011
 Vánoce 2012
 Specka hrouwww.zssirotkova.cz