Vytisknout stránkuVytisknout stránkuIX.A

Třídní učitel:
Mgr. Lucie Vejvalková

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Ing. Mojmír Látal

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Vladimíra Pechánková
Anglický jazyk 1 Mgr. Michal Kříž
Anglický jazyk 2 Mgr. Katarína Valouchová
Matematika RNDr. Jana Nechvátalová
Fyzika Ing. Mojmír Látal
Chemie Mgr. Klára Helanová
Přírodopis Mgr. Dan Jedlička
Zeměpis Mgr. Martin Ouda
Dějepis Mgr. Lucie Vejvalková
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Výchova ke zdraví Mgr. Pavel Přikryl
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova Mgr. Vladimíra Pechánková
Praktické činnosti 1 Mgr. Adam Jančovič
Praktické činnosti 2 MgA. František Dušek
Tělesná výchova - hoši Mgr. Martin Ouda
Tělesná výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Volitelné předměty
Domácnost Mgr. Lenka Polická
Informatika 2 Mgr. Jan Pečenka
Německý jazyk 1 PaedDr. Miloslava Šilhavá
Německý jazyk 1 Mgr. Jarmila Drybčáková
Pohybová výchova Mgr. Martin Ouda
Pohybová výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Technické práce Mgr. Adam Jančovič
Využití informačních technologií Mgr. Josef Malečekwww.zssirotkova.cz