Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVIII.C

Třídní učitel:
Mgr. Michal Helia

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Klára Helanová

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Vanda Mrkosová
Anglický jazyk 1 Mgr. Martin Kučmerčík
Anglický jazyk 2 Mgr. Michal Kříž
Matematika Mgr. Michal Helia
Fyzika Ing. Mojmír Látal
Přírodopis Mgr. Klára Helanová
Chemie Mgr. Klára Helanová
Zeměpis Mgr. Martin Ouda
Dějepis Mgr. Libor Stehlík
Výchova k občanství Mgr. Vanda Mrkosová
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Praktické činnosti Mgr. Klára Helanová
Tělesná výchova - hoši Mgr. Michal Helia
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Volitelné předměty
Domácnost Mgr. Lenka Polická
Německý jazyk 1 Mgr. Jarmila Drybčáková
Německý jazyk 2 PaedDr. Miloslava Šilhavá
Pohybová výchova Mgr. Dan Jedlička
Pohybová výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Technické práce Mgr. Adam Jančovič
Využití informačních technologií Mgr. Adam Jančovič
Informatika 1 Mgr. Jan Pečenka
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Výběrový seminář Čj Mgr. Lenka Polická

Tělesná výchova, 8.C, 2012/2013

www.zssirotkova.cz