Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVIII.B

Třídní učitel:
Mgr. Milena Čadová

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
PMgr. Renata Dobšáková

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Renata Dobšáková
Anglický jazyk 1 Mgr. Markéta Hotová
Anglický jazyk 2 Mgr. Martin Kučmerčík
Matematika Mgr. Milena Čadová
Fyzika Ing. Mojmír Látal
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Chemie Mgr. Klára Helanová
Zeměpis Mgr. Milena Čadová
Dějepis Mgr. Libor Stehlík
Výchova k občanství Mgr. Vanda Mrkosová
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Praktické činnosti Mgr. Klára Helanová
Tělesná výchova - hoši Mgr. Martin Ouda
Tělesná výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Volitelné předměty
Domácnost Mgr. Lenka Polická
Německý jazyk 1 Mgr. Jarmila Drybčáková
Německý jazyk 2 PaedDr. Miloslava Šilhavá
Pohybová výchova Mgr. Dan Jedlička
Pohybová výchova - dívky Mgr. Sabina Lajkebová
Technické práce Mgr. Adam Jančovič
Využití informačních technologií Mgr. Adam Jančovič
Informatika 1 Mgr. Jan Pečenka
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Výběrový seminář Čj Mgr. Lenka Polickáwww.zssirotkova.cz