Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVII.C

Třídní učitel:
Mgr. Andrea Janotová

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Lukáš Ulč

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Vladimíra Pechánková
Anglický jazyk 1 Mgr. Andrea Janotová
Anglický jazyk 2 PhDr. Martina Skalková
Matematika RNDr. Jana Nechvátalová
Fyzika Ing. Mojmír Látal
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis Mgr. Lukáš Ulč
Dějepis Mgr. Renata Dobšáková
Výchova k občanství Mgr. Andrea Janotová
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Jan Pečenka
Tělesná výchova - hoši Mgr. Jiří Kostka
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Volitelné předměty
Domácnost Mgr. Lenka Polická
Německý jazyk 1 Mgr. Jarmila Drybčáková
Německý jazyk 2 Mgr. Zuzana Košťálová
Německý jazyk 3 PaedDr. Miloslava Šilhavá
Pohybová výchova - hoši Mgr. Lukáš Ulč
Technické práce Mgr. Adam Jančovič
Nepovinné předměty
Matematika RNDr. Jana Nechvátalová
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Jan Pečenkawww.zssirotkova.cz