Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVII.B

Třídní učitel:
Mgr. Renata Dobšáková

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Martin Ouda

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Renata Dobšáková
Anglický jazyk 1 Mgr. Martin Kučmerčík
Anglický jazyk 2 Mgr. Andrea Janotová
Matematika Mgr. Jiří Kostka
Fyzika Ing. Mojmír Látal
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis Mgr. Martin Ouda
Dějepis Mgr. Renata Dobšáková
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova Mgr. Markéta Hotová
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Tělesná výchova - hoši Mgr. Jiří Kostka
Tělesná výchova - dívky Mgr.Michaela Pernicová
Volitelné předměty
Domácnost Mgr. Lenka Polická
Německý jazyk 1 Mgr. Jarmila Drybčáková
Německý jazyk 2 Mgr. Zuzana Košťálová
Německý jazyk 3 PaedDr. Miloslava Šilhavá
Pohybová výchova - hoši Mgr. Lukáš Ulč
Technické práce Mgr. Adam Jančovič
Výběrový seminář Čj Mgr. Lenka Polickáwww.zssirotkova.cz