Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVII.A

Třídní učitel:
Mgr. Libor Stehlík

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Barbora Janíčková

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk Mgr. Libor Stehlík
Anglický jazyk 1 Mgr. Andrea Janotová
Anglický jazyk 2 Mgr. Katarína Valouchová
Matematika Mgr. Barbora Janíčková
Fyzika Ing. Mojmír Látal
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis Mgr. Martin Ouda
Dějepis Mgr. Libor Stehlík
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Hudební výchova Mgr. Radek Krejčí
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Informatika 1 Mgr. Petr Vozák
Informatika 2 Mgr. Petr Vozák
Tělesná výchova - hoši Mgr. Josef Maleček
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Volitelné předměty
Domácnost Mgr. Lenka Polická
Německý jazyk 1 Mgr. Jarmila Drybčáková
Německý jazyk 2 Mgr. Zuzana Košťálová
Německý jazyk 3 PaedDr. Miloslava Šilhavá
Pohybová výchova - hoši Mgr. Lukáš Ulč
Technické práce Mgr. Adam Jančovič
Výběrový seminář Čj Mgr. Lenka Polickáwww.zssirotkova.cz