Vytisknout stránkuVytisknout stránkuVI.D

Třídní učitel:
Mgr. Martin Kučmerčík

Náhradní třídní učitel (v nepřítomnosti třídního):
Mgr. Pavel Přikryl

Rozvrh hodin         

Vyučující jednotlivých předmětů:
Předmět Vyučující
Český jazyk PaedDr. Miloslava Šilhavá
Anglický jazyk 1 Mgr. Martin Kučmerčík
Anglický jazyk 2 Mgr. Katarína Valouchová
Matematika Mgr. Jan Pečenka
Fyzika Mgr. Michaela Pernicová
Přírodopis Mgr. Pavel Přikryl
Zeměpis Mgr. Sabina Lajkebová
Dějepis Mgr. Renata Dobšáková
Výchova k občanství Mgr. Lucie Vejvalková
Hudební výchova Mgr. Martin Kučmerčík
Výtvarná výchova MgA. František Dušek
Informatika 1 Mgr. Jan Pečenka
Informatika 2 Mgr. Jan Pečenka
Tělesná výchova - hoši Mgr. Josef Maleček
Tělesná výchova - dívky Mgr. Michaela Pernicová
Nepovinné předměty
Matematika Mgr. Jan Pečenkawww.zssirotkova.cz